MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) :

Dat is een rapport waaruit blijkt welk onderhoud aan het pand plaats moet vinden, wanneer het gepland staat en welke kosten gemaakt worden voor het onderhoud.

Voor het vervaardigen van een goed Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is het van belang dat men gebruik maakt van de juiste data qua hoeveelheden van alle onderdelen in deze MJOP.

Bouwkundig Adviesburo Nijs  werkt al jaren volgens een eigen opgezette standaard, waarbij alle desbetreffende onderdelen aan en in een gebouw qua hoeveelheden bepaalt worden. Deze worden in een totaalblad verzamelt volgens de NL/sfB codering, zodat deze in elk softwarebestand waarin wij de MJOP’s maken, ingelezen kunnen worden.

Een goede en complete inventarisatie van alle voorkomende elementen van uw vastgoed is de basis voor alle hieraan gekoppelde acties voor uw onderhoud. Of het nu gaat om het vervaardigen van een Meerjarenonderhoudsplan, het aangeven van conditiemetingen/gebreken tot aan het laten maken van onderhoudsofferte ’s. Alles begint bij een complete inventarisatie van alle desbetreffende onderdelen. Door onze jarenlange ervaring zijn onze medewerkers scherp op de details waaraan een correcte en complete inventarisatie moet voldoen. In een MJOP kunt u gedetailleerd inzien wat voor onderhoud nodig is en inplannen wanneer er onderhoud gepleegd zal worden en wat voor kostenplaatje eraan verbonden zit.

Diverse woningcorporaties en stichtingen hebben ons door de jaren heen dan ook al gevonden om hun woningvoorraad te laten inventariseren.

Een Meerjarenonderhoudsplan is ideaal voor het onderhoud aan uw bedrijfspand of woning. Het komt ook vaak voor dat een MJOP voor VvE’s (Vereniging van Eigenaars) wordt opgesteld. In dat geval is het onderhoudsplan bedoeld voor diverse appartementen of huizen binnen dezelfde VvE.

BOUWKUNDIG ADVIESBURO NIJS
Place for Bizz
(3e Verdieping, kantoor 3.08)
5652 AL Eindhoven
Tel.: 06-57663187
info@bouwkundigadviesburonijs.nl

CONITIEMETING (NEN2767) - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN (MJOP) - TDD - BOUWKUNDIG TEKENWERK EN KEURINGEN