Technische Due Diligence (TDD)

TDD’s (Technische Due Diligence)

Wat bepaalt de waarde van vastgoed? Aankoop, verkoop en aanhuur trajecten van een gebouw of portefeuille vragen in korte tijd veel van alle betrokken partijen. Het is van belang om de technische kansen en risico’s van het pand of de portefeuille in een kort tijdsbestek in beeld te brengen. Deze informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het gebouw past bij de verwachtingen, wat de eventuele kosten zijn voor aanpassingen en herstel en om tijdens de onderhandelingen onderbouwde posities te kunnen innemen. Bouwkundig Adviesburo Nijs heeft jarenlange ervaring met Technische Due Diligence (TDD-) onderzoeken voor kopers en verkopers.

Een Technische Due Diligence brengt de (financiële) risico’s en kansen op bouwkundig, installatietechnisch en milieutechnisch gebied in kaart. Het biedt inzicht in de risico’s met betrekking tot brandveiligheid, asbest, bodemverontreiniging, legionella, energieverbruik en technische staat. Als u een (technisch) Programma van Eisen heeft, dan toetsen wij aan welke eisen het gebouw voldoet en aan welke eisen niet worden voldaan.

RESEARCH EN INSPECTIE

De informatie uit research en inspecties wordt verwerkt in een overzichtelijke rapportage, waarmee u inzicht heeft in de financiële risico’s en de beheerkosten. De gesignaleerde gebreken en tekortkomingen en de daarbij behorende kosten voor herstel worden overzichtelijk gepresenteerd.

Onze bevindingen worden in een TDD rapport gepresenteerd inclusief de gedetecteerde gebreken/tekortkomingen, de te verwachten (onderhouds)kosten, de technische risico’s en relevant fotomateriaal. Hiermee wordt u in staat gesteld een goed onderbouwde beslissing te nemen.

SNELLE PROFESSIONELE AFHANDELING

Bouwkundig Adviesburo Nijs heeft jarenlange ervaring met TDD-onderzoeken. Kiest u voor ons, dan kunt u rekenen op discreet onderzoek en advies, specialistische adviseurs en snelle service. We kennen als geen ander het tempo waarin vastgoedtransacties plaatsvinden en zorgen ervoor dat u als opdrachtgever binnen de gewenste termijn de rapporten in handen heeft.

“Mari Nijs is een prettig persoon in de omgang en voor het leveren van divers teken- en advieswerk zet ik ze graag in. Ze hebben ook een architect in huis die goed werk kan leveren qua ontwerp en geveltekeningen”

Daan Erkelens

Erkelens Vastgoedadvies & Projectmanagement

“Bouwkundig Adviesburo Nijs is een prettig bedrijf om mee samen te werken. Men reageert snel op uitvragen, stellen duidelijke offertes op en komen hun afspraken na. De adviezen en rapportages zijn uitgebreid en helder.”

Chantal Dupuis

Accountmanager bij Parkstad Inspecties